Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II OSK 2046/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

II OSK 216/11 - Wyrok NSA z 2011-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na wymianę okien

II OSK 2839/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

II OSK 2880/12 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OSK 1221/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1840/11 - Wyrok NSA z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nie wyrażenia zgody na wykonanie prac

II OSK 442/11 - Wyrok NSA z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OSK 242/09 - Wyrok NSA z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu zobowiązującego do uporządkowania terenu

II OSK 2941/13 - Wyrok NSA z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na rozszerzenie działalności

II OSK 992/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia zabytku z rejestru zabytków
1   Następne >   +2   4