Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OSK 667/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OSK 1161/13 - Wyrok NSA z 2015-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazania udostępnienia danych osobowych

I OSK 1641/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1520/13 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1487/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

I OSK 2276/11 - Wyrok NSA z 2013-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

I OZ 1553/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OSK 1102/12 - Wyrok NSA z 2013-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazu zaprzestania pozyskiwania danych osobowych

I OSK 1071/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 336/05 - Wyrok NSA z 2006-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   +2   +5   +10   34