Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol

II OZ 291/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1829/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku Białej w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II OZ 292/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1034/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w R.-N. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2705/14 - Wyrok NSA z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II OSK 2702/14 - Wyrok NSA z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia

II OSK 448/11 - Wyrok NSA z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew

II OW 60/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na usunięcie drzew

II OZ 765/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew oraz ustalenia opłaty

II OSK 1383/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie wymagań ochrony środowiska
1   Następne >   +2   +5   +10   48