Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II OSK 3132/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie uchwały nr [...]

II OSK 2776/13 - Wyrok NSA z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II OSK 390/14 - Wyrok NSA z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

II OSK 803/15 - Wyrok NSA z 2015-10-02

Skargi kasacyjne A.G. oraz W.G. i E.G. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg A.G. oraz W.G., E.G. i I.G. na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie czasowego odebranie psów

II OSK 100/14 - Wyrok NSA z 2015-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie ochrony zwierząt

II OSK 782/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego odebrania zwierzęcia

II OSK 795/14 - Wyrok NSA z 2015-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie ochrony zwierząt

II OSK 796/14 - Wyrok NSA z 2015-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie ochrony zwierząt

II OSK 2537/14 - Wyrok NSA z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy czasowego odebrania psów

II OSK 2054/14 - Wyrok NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   7