Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Skarżony
  • Symbol

I FZ 76/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2002 r.

II FZ 153/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

I OSK 1463/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów post...

I OZ 361/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 67/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 164/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 1069/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Łodzi sygn. akt III SA/Łd 439/06 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...] w przedmiocie wymeldowania

II FZ 728/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I GZ 194/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg R. P. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

II OZ 1363/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową
1   Następne >   +2   +5   +10   23