Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II FSK 3055/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie podatku od gier na automatach za październik 2010r.

II OSK 1365/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie nr [...] w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

II FSK 915/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I OSK 3158/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie załatwienia pisma

I OSK 3095/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania komunalnego

I OSK 1109/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1607/11 odrzucającego skargę B. na czynności operacyjno - rozpoznawcze Centralnego Biura Antykorupcyjnego

I OSK 1128/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie znieważanie organów i funkcjonariuszy publicznych Gminy K.

II FNP 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.

II FNP 11/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. Ośrodek Zamiejscowy w K. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100