Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja...

II FZ 472/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2005 r.

I OZ 841/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II GZ 267/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. O...

II OZ 517/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zmiany stosunków wodnych postan...

I FZ 16/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. z siedzibą w L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...], [...], [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług

II OZ 324/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim oku nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim p o ...

II OZ 354/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zwrotu podania o nałożenie grzywny w celu przymuszenia

II FSK 810/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi E. K. na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławczego w K. , nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II OSK 899/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Włocławku w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100