Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol

II OSK 843/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zabezpieczenia i zajęcia zabytków ruchomych

II FZ 304/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , nr [...] w przedmiocie wstrzymania postępowania egzekucyjnego

II FZ 307/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

II FZ 189/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

II FZ 190/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

II OZ 388/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II FZ 188/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

I OZ 621/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego ...

II FZ 560/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r.

II FZ 623/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.
1   Następne >   +2   5