Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II FZ 59/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty targowej za okres od 20 czerwca 2009 r. do 25 sierpnia 2007 roku

II FSK 1250/05 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty targowej

II FSK 838/05 - Wyrok NSA z 2006-06-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług Miasta Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. , (...) w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru op...

II FSK 891/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Krystiana R. na uchwałę Rady Miejskiej M. , (...) w przedmiocie opłaty targowej

II FSK 1405/09 - Wyrok NSA z 2011-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w T. w przedmiocie nadpłaty w opłacie targowej

II FSK 1480/09 - Wyrok NSA z 2011-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w T. w przedmiocie nadpłaty w opłacie targowej

II FSK 1502/09 - Wyrok NSA z 2011-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w T. w przedmiocie nadpłaty w opłacie targowej

II FSK 1503/09 - Wyrok NSA z 2011-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

II GSK 820/10 - Wyrok NSA z 2011-08-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Gminy N. w przedmiocie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

II FSK 1448/08 - Wyrok NSA z 2010-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie opłaty targowej
1   Następne >   +2   +5   10