Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol

II OSK 148/08 - Wyrok NSA z 2009-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie obciążenia właściciela kosztami transportu, utrzymania i leczenia zwierząt

I OSK 64/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wójta Gminy Postomino w przedmiocie nałożenia opłaty adiacenckiej

II OZ 23/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 2415/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie opłaty sankcyjnej

II OZ 141/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy zbiornika na nieczystości płynne posta...

II GSK 360/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II OZ 702/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie ściągnięcia nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OSK 1901/13 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 uchwały oraz pkt IX załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXV/157/2012 w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy

II OSK 1526/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

I OZ 644/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   27