Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

I OSK 748/14 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OSK 2180/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia podziału Gminy na okręgi wyborcze

I OSK 523/08 - Wyrok NSA z 2008-10-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania

II OSK 2001/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na obwody głosowania

I OSK 1144/05 - Wyrok NSA z 2006-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy usunięcia napisów wyborczych z ogrodzenia nieruchomości

II OSK 1503/09 - Wyrok NSA z 2009-12-02

Skargi kasacyjne Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz J. J. F. od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skarg J. J. F. i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 215/13 - Wyrok NSA z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

OSK 235/04 - Wyrok NSA z 2004-05-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Rudna w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 2076/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze 1 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu,

II OSK 291/14 - Wyrok NSA z 2014-03-13

Skargi kasacyjne K. D. oraz Wojewody Pomorskiego od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K. D. na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   3