Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II GSK 296/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego w przedmiocie pożyczki z funduszu celowego

II GSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne

II GSK 1876/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 1877/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 1616/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 1683/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

I OSK 1574/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Powiatu M. w przedmiocie umorzenia pożyczki

II GSK 1769/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

II GSK 1754/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wydania decyzji o nakazie zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 1632/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
1   Następne >   +2   +5   8