Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol

I FSK 854/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi I. S. A. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FZ 364/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. nr ... w przedmiocie podatku akcyzowego

I FZ 130/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. nr [...] w przedmiocie podatek od towarów i usług

I FSK 1256/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego

I FSK 1305/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące maj oraz od października do grudnia 2004 r.

II FSK 1417/05 - Wyrok NSA z 2006-12-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Grażyny J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 64/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r.

II OZ 17/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie z 10 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Lu 814/12 o odmowie przyznania wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II FSK 631/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych oraz umorzenie postępowania pierwszej instancji

II FSK 630/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych oraz umorzenie postępowania pierwszej instancji
1   Następne >   +2   +5   +10   45