Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 1093/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2232/13 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. L., J. S. W.S. A. S., A. T., W. S., I. N., S. B., M. Ł., A. P., E. Z., W. G., K. G., M. G., T. G., B. G., M. Z. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. L., A. S., J. S., J. S., S. M., S. M., W. S., B. S., A. S., H. T., A. T., W. B., Z. S., M. T., Z. P., W. S., I. N., S. B., M. Ł., A. P., J. K., E. Z., J. B., W. G., K. G., M. G., D. C., M. G., T. G., J. G., B. G., M. Z., L. M.,...

II OSK 2308/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy

II OSK 2433/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łowiczu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza

II OSK 197/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1442/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II OSK 2880/14 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Wisły w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia pisma T. G. dotyczącego zmiany sposobu zagospodarowania terenu

II OSK 190/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1285/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   100