Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FSK 594/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości

II FSK 683/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

II FSK 2482/10 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.

II FSK 880/13 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 700/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

II FSK 588/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.

II FSK 1665/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.

II FSK 730/13 - Wyrok NSA z 2015-04-09

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 246/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r.

II FZ 247/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100