Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II FSK 343/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1997

II FSK 228/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku leśnego

II FSK 2511/10 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r.

II FSK 3108/12 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 rok

II FZ 655/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. sygn. akt [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

II FSK 1512/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r.

II FZ 941/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu I i II raty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2012 r.

II FSK 74/07 - Wyrok NSA z 2008-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umów sprzedaży wierzytelności

II FSK 3226/12 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok

II FZ 315/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

Zażalenie na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie podatku leśnego za 2009r.
1   Następne >   +2   5