Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

II FSK 261/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 326/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1384/14 - Wyrok NSA z 2015-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 580/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1410/05 - Wyrok NSA z 2006-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika oraz określenia wysokości należności z tytułu niepobranego podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1192/13 - Wyrok NSA z 2015-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 118/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie oprocentowania nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 3580/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 126/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 585/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   91