Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 3285/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Wójta Gminy G. w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 590/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg P. M. na decyzje SKO w Krakowie nr [...], [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. i 2012 r.

II FSK 980/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r.

II FSK 1954/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 506/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Toruniu w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 604/13 - Wyrok NSA z 2015-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2008 r.

II FSK 1411/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w pod...

II FZ 432/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

II FZ 174/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FZ 264/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2007
1   Następne >   +2   +5   +10   100