Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I FSK 74/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r.

I FSK 1872/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r., miesiące od lutego do września 2007 r. oraz miesiące: marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2008 r.

I FSK 2160/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

I FSK 560/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2003 r. po wznowieniu postępowania

I FSK 2185/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2007 r.

I FSK 29/14 - Wyrok NSA z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za marzec 2002r. nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym do przeniesienia na następny miesiąc

I FSK 560/11 - Wyrok NSA z 2012-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2003 r. po wznowieniu postępowania

I FZ 120/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z.

I FZ 124/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z.

I FZ 126/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w W. Ośrodka Zamiejscowego w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłat na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za wrzesień i ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100