Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II FZ 274/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. T. , nr [...] w przedmiocie zwolnienia z podatku rolnego

II FZ 275/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. T. , nr [...] w przedmiocie zwolnienia z podatku rolnego

II FSK 597/06 - Wyrok NSA z 2007-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu I, II i III raty podatku rolnego za 2003 r.

II FSK 237/15 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Koninie w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2010 r.

II FSK 1144/13 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 2241/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku rolnym, tj. I i II raty za 2012 r.

II FSK 2780/11 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

II FSK 2214/10 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2003 r.

II FSK 343/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1997

II FSK 977/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku rolnym za 2003 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   21