Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

II FZ 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w przedmiocie wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie podatk...

II FZ 197/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od posiadania psa za 2004 r.

II FZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2010 r.

I FSK 935/05 - Wyrok NSA z 2006-11-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podatku obrotowego za 1992r.

I FSK 937/05 - Wyrok NSA z 2006-11-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku obrotowym za 1993r.

II FZ 150/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w przedmiocie wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie podatk...

II FSK 1351/05 - Wyrok NSA z 2006-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

II FSK 3209/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skarg E. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie nr [...], [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatek od gier za miesiące od maja do października 2011 roku

II FSK 1144/13 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 40/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   96