Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol

I FSK 74/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r.

I FSK 1872/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r., miesiące od lutego do września 2007 r. oraz miesiące: marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2008 r.

I FSK 1930/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, maj, sierpień

I FSK 1166/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FSK 121/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi X. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie dokonania zwrotu kwot podatku od towarów i usług za czerwiec 2013 r.

II FSK 700/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

II FSK 867/13 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.

II FSK 1547/12 - Wyrok NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r.

II FSK 1891/14 - Wyrok NSA z 2015-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

I FSK 1339/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100