Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

I OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu

I OSK 843/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia

I OSK 3005/13 - Wyrok NSA z 2015-05-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. D. na rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat

I OSK 2035/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia dodatku specjalnego

II OZ 380/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 2642/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 1503/13 - Wyrok NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II FSK 1089/05 - Wyrok NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Jarosława B. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w W. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r., 2000 r., 2001 r., 2002 r.,

I OSK 588/06 - Wyrok NSA z 2007-01-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dyscyplinarnego

I OSK 2885/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w przedmiocie zaliczenia do wysługi lat okresu pracy w gospodarstwie rolnym
1   Następne >   +2   +5   +10   100