Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

II GSK 327/05 - Wyrok NSA z 2006-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia korekty

II GSK 375/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. N. i M. B. - Przedszkola Niepublicznego 'P.' w O. na akt z zakresu administracji Gminy Ż. Nr [...] w przedmiocie dotacji

II GSK 383/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 1035/12 - Wyrok NSA z 2013-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji

II FSK 967/05 - Wyrok NSA z 2006-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego w sprawie podatku od nieruchomości za 2001 r. i I półrocze 2002 r.

II GSK 393/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu dotacji

II FSK 117/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

II FSK 260/05 - Wyrok NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

II FSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy objęcia restrukturyzacją niektórych należności publicznoprawnych

II FSK 616/05 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   16