Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

I OSK 1364/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krośnie w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OW 201/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OSK 2659/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 2658/13 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 224/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 803/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków

I OSK 3010/13 - Wyrok NSA z 2015-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OSK 983/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Wniosek pełnomocnika skarżącego K. W. o uzupełnienie wyroku NSA , sygn. akt I OSK 983/08

I OSK 2271/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu zaliczek alimentacyjnych

I OW 82/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad Z. P.
1   Następne >   +2   +5   +10   100