Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II OSK 1056/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji do Spraw Służby Zastępczej w przedmiocie odmowy skierowania do służby zastępczej

II OSK 1609/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II OSK 1557/06 - Wyrok NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. G. na orzeczenie Komisji do Spraw Służby Zastępczej , nr [...] w przedmiocie odmowy przeznaczenia do odbywania służby zastępczej

II OSK 1615/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego w przedmiocie powołania do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej

II OSK 128/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie określenia zdolności poborowego do służby wojskowej

II OSK 271/07 - Wyrok NSA z 2007-06-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej

II OSK 272/07 - Wyrok NSA z 2007-06-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej

II OSK 803/07 - Wyrok NSA z 2007-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. w przedmiocie powołania do czynnej służby wojskowej uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. nr [...] z dnia [...]

II OSK 832/07 - Wyrok NSA z 2007-09-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. C. na orzeczenie Komisji do Spraw Służby Zastępczej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do służby zastępczej

II OSK 1396/06 - Wyrok NSA z 2007-02-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. T. na orzeczenie Komisji do Spraw Służby Zastępczej , nr [...] w przedmiocie odmowy przeznaczenia do odbywania służby zastępczej
1   Następne >   3