Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II GSK 473/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji posta...

II GW 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu prac geologicznych

II GSK 358/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II GSK 1183/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ruchu zakładu górniczego

II OSK 829/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II GSK 356/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II GSK 357/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II GW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej

II GSK 86/06 - Wyrok NSA z 2006-09-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w L. na decyzje Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowań odwoławczych w sprawach opłat eksploatacyjnych

II GSK 153/06 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin
1   Następne >   +2   +5   +10   12