Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

I OZ 1008/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II GSK 1765/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu S. , nr [...] w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu s. na rok 2014

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II OSK 1144/13 - Wyrok NSA z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Węgierska Górka w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

II OZ 997/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie zmiany uchwały [...] Rady Powiatu w B.-Z. oku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algo...

II OZ 999/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie ustalenia regulaminu wyboru członka Zarządu Powiatu w B.-Z.

II OZ 1025/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w przedmiocie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

II GSK 399/05 - Wyrok NSA z 2006-03-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie ustalenie dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych

II GSK 97/06 - Wyrok NSA z 2006-07-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie dotacji z budżetu powiatu

II GSK 98/06 - Wyrok NSA z 2006-07-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie dotacji z budżetu powiatu
1   Następne >   +2   +5   +10   23