Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I OSK 982/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uwłaszczenia

I OSK 1029/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie odmowy zniesienia wystąpienia inspektora pracy

FSK 57/04 - Wyrok NSA z 2004-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. (...) przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych: I. uchyla zaskarżony wyrok, II.

FSK 1479/04 - Wyrok NSA z 2005-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II GSK 360/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji poświadczającej zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

II GSK 1172/13 - Wyrok NSA z 2014-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rekompensaty z tytułu normalizacji rachunkowości

I OZ 311/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowani...