Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II GSK 272/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w O. w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

II GSK 324/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie sprzedaży napojów alkoholowych:

II GSK 427/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Przemyślu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 1200/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych

II GSK 390/05 - Wyrok NSA z 2006-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie sprzedaży napojów alkoholowych

II GSK 39/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

II GSK 40/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie sprzedaży napojów alkoholowych

II GSK 152/14 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 626/14 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 162/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   +10   23