Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

II FZ 264/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 maja 2008 r.

I OZ 1153/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II FZ 1379/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

II OZ 838/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II FZ 204/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

II GSK 385/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II OZ 114/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

I FZ 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania

II GZ 8/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

I OZ 198/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100