Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II GSK 1089/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 316/13 - Wyrok NSA z 2014-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazania rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 2437/11 - Wyrok NSA z 2013-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie pozwolenia radiowego na używanie urządzenia radiowego

II GSK 51/10 - Wyrok NSA z 2011-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GSK 1214/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 465/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rezerwacji częstotliwości

II GSK 1631/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 440/13 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skargi kasacyjne 'N.' S.A. w W. oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów podniesionych w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 467/13 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skargi kasacyjne 'N.' S.A. w W. oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów podniesionych w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 230/12 - Wyrok NSA z 2013-05-07

Skargi kasacyjne T.P. Spółki z o.o. w W., Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] w przedmiocie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
1   Następne >   +2   +5   11