Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II OSK 943/12 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skargi kasacyjne: W. S., S. O. i innych oraz Rady Gminy K. od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi: W. S., S. O. i innych na uchwałę Rady Gminy K. , nr [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K.

II OSK 1150/08 - Wyrok NSA z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyj...

II OSK 1660/09 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego

II OSK 2467/12 - Wyrok NSA z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego uchyla zaskarżony wyrok i

II OSK 1044/06 - Wyrok NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Oświęcim w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum

II OSK 433/14 - Wyrok NSA z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Księżpol w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy Księżpol

II OSK 2178/12 - Wyrok NSA z 2012-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w przedmiocie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska Prezydenta Miasta S. przed upływem kadencji

II OSK 2210/10 - Wyrok NSA z 2010-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie nieprzeprowadzenia przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Łodzi

II OSK 2925/15 - Wyrok NSA z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pelplinie w przedmiocie odrzucenia wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum

II OSK 948/15 - Wyrok NSA z 2015-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi inicjatora referendum - P. M., A. R. P., A. P., B. F., E. P., E. B., E. K., J. H., Ł. S., M. S., M. M., P. W., P. M., S. B., S. C., S. B., T. M. na niedotrzymanie przez Sejmik Województwa Podlaskiego ter...
1   Następne >   2