Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

I OZ 736/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości

I OZ 735/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, zakończonej decyzją [...]

I OZ 550/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2062/05 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gmin...

I OSK 794/13 - Wyrok NSA z 2014-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w L. w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie do ponownego rozpoznania.

I OZ 917/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

skarg Ł. U. i F. U. na postanowienie SKO w C. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

I OSK 1327/14 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Chełmie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 259/10 - Wyrok NSA z 2010-12-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy M. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OSK 1706/10 - Wyrok NSA z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

I OSK 552/05 - Wyrok NSA z 2006-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania sprawy do właściwego organu

I OSK 610/05 - Wyrok NSA z 2006-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   7