Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

I OSK 40/12 - Wyrok NSA z 2012-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 2128/11 - Wyrok NSA z 2012-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze Służby Celnej

I OSK 383/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie przeniesienia służbowego

I OSK 451/06 - Wyrok NSA z 2006-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie zwolnienia ze służby celnej

I OSK 234/12 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy

I OSK 866/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni w przedmiocie zwolnienia ze służby celnej

I OSK 877/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni w przedmiocie zwolnienia ze służby celnej

I OSK 1783/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. K. na orzeczenie dyscyplinarne Szefa Służby Celnej nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

I OSK 250/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym

I OSK 609/05 - Wyrok NSA z 2006-01-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi W. J. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby celnej
1   Następne >   +2   +5   +10   70