Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

I OSK 635/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 638/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby więziennej

I OSK 2338/13 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Więziennej

OSK 1808/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie stanowiska wierzyciela co do za...

I OSK 310/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 434/05 - Wyrok NSA z 2006-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 766/05 - Wyrok NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi w przedmiocie przyznania świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby

I OSK 824/05 - Wyrok NSA z 2006-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu w przedmiocie wydalenia ze służby

I OSK 364/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zwolnienia ze służby więziennej

I OSK 294/06 - Wyrok NSA z 2006-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w G. w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Gdańsku, (...).
1   Następne >   +2   +5   +10   21