Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II OZ 7/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Słupsku , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II GSK 1054/11 - Wyrok NSA z 2012-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zawarcia umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 496/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 2056/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 713/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1761/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 1312/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II OZ 278/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia formalnych braków skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę garażu

II OZ 485/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie , Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 1142/07 - Wyrok NSA z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   20