Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

I OSK 22/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II OSK 739/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Jedwabnem na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza Gminy Jedwabne

II OSK 747/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Miasta Bartoszyce na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PN.0911/366/03 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Bartoszyce

II OSK 786/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Racibórz na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr PN-N-0915/Z/7/04 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 2429/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w M. w przedmiocie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Muzeum Ziemi [...] w M. w zakresie formalnych kryteriów wyboru dokumentów poświadczających zawodowy staż pracy

II OSK 344/14 - Wyrok NSA z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wądroże Wielkie w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców gminy o przeprowadzenie referendum gminnego

II GSK 49/14 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi A.K. na zarządzenie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej

II OSK 1127/05 - Wyrok NSA z 2006-02-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II GSK 324/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie sprzedaży napojów alkoholowych:

II FW 6/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej od wniesionego odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100