Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II OSK 1663/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

I OSK 381/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 405/06 - Wyrok NSA z 2006-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

II OSK 1653/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II OSK 1664/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II OSK 1718/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

I GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I OSK 1540/08 - Wyrok NSA z 2009-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie ustalenia wysokości należnych opłat i odszkodowania za używanie lokalu mieszkalnego

II OZ 895/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

I OSK 824/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P. w przedmiocie uposażenia
1   Następne >   +2   +5   10