Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 714/12 - Wyrok NSA z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zaniechania działań zawartych w skardze

I OSK 291/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

I OSK 976/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przedstawienia do tytułu naukowego

I OSK 1064/05 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy potwierdzenia równoznaczności tytułu uzyskanego w Republice Węgierskiej

I OSK 229/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie nadania tytułu naukowego profesora

I OSK 1187/07 - Wyrok NSA z 2007-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

I OSK 1608/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie nauczyciele

I OSK 1614/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora

I OSK 122/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

I OSK 123/07 - Wyrok NSA z 2007-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie zatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego
1   Następne >   +2   +5   +10   15