Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

I OSK 806/05 - Wyrok NSA z 2006-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie roszczeń finansowych

I OSK 823/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 324/06 - Wyrok NSA z 2007-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w przedmiocie odwołania ze stanowiska

I OSK 375/05 - Wyrok NSA z 2006-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II OSK 2171/12 - Wyrok NSA z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

I OSK 87/08 - Wyrok NSA z 2009-01-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. A. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

I OSK 1710/07 - Wyrok NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w R. w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

I OSK 1705/09 - Wyrok NSA z 2010-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby

I OSK 1222/08 - Wyrok NSA z 2009-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w przedmiocie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 1032/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie uposażenia funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej
1   Następne >   +2   +5   +10   17