Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

I OSK 2776/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

OSK 298/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Akademii Medycznej w B. (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów

I OSK 2039/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Politechniki Koszalińskiej w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OSK 186/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie umorzenia kredytu studenckiego

I OZ 903/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji i Nauki z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia kredytu studenckiego

I OSK 1108/06 - Wyrok NSA z 2006-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie przyjęcia na studia wyższe

I OSK 1614/12 - Wyrok NSA z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego

I OSK 1042/06 - Wyrok NSA z 2006-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów

I OSK 774/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedmiocie zmiany promotora pracy licencjackiej

I OSK 959/14 - Wyrok NSA z 2014-08-20

Skarga kasacyjna na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
1   Następne >   +2   +5   +10   37