Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

II FSK 1344/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowych

II FZ 338/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie ulgi płatniczej

II FZ 74/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej

II FSK 1085/05 - Wyrok NSA z 2006-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r.

II FSK 1089/05 - Wyrok NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Jarosława B. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w W. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r., 2000 r., 2001 r., 2002 r.,

II FSK 1115/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytuł podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

II FSK 1214/05 - Wyrok NSA z 2006-10-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Macieja W. na decyzje Izby Skarbowej w K. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 1998 i 1999

II FSK 1245/05 - Wyrok NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu

II FSK 1246/05 - Wyrok NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu

II FSK 1399/05 - Wyrok NSA z 2006-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres od kwietnia 2
1   Następne >   +2   +5   +10   78