Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Skarżony
  • Symbol

II GZ 52/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niepodlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu posiadania statusu bezrobotnego

II FSK 572/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2005

I OZ 998/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II OZ 1024/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z [...] 2009 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego od pisma informującego o przekazaniu wniosku

I FZ 440/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów , Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

II OZ 1023/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z [...] 2009 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie wyłączenia działek z obwodów łowieckich

I FSK 1388/13 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2008 r.

II FZ 96/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. , nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

I OSK 1903/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych M. S. i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 712/10 w sprawie...

I OZ 858/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   51