Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 749/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Skargi kasacyjne: Prokuratora Generalnego, P. C. S.A. w W., Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr [...] w przedmiocie niestwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję i nałożenia kary pieniężnej;

II GZ 20/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

I FSK 1052/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. B. na postanowienie Prokuratora Okręgowego w E. , o sygn. akt [...], w przedmiocie wyrażania zgody na dokonanie przeszukania lokali oraz zatwierdzenia protokołów z przeszukań lokali

II GSK 1284/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skargi kasacyjne Uniwersytetu [...] z siedzibą w Z. oraz Prokuratora Okręgowego w Z. od postanowienia WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej objęcia ubezpieczeniami społecznymi i wymiaru składek

I FSK 2183/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 161/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. O. na bezczynność Dowódcy Garnizonu [...] w przedmiocie wyznaczenia na stanowisko służbowe

I OSK 643/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie waloryzacji świadczeń emerytalno

II GSK 1158/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej określenia wysokości zaległych składek na ubezpieczenia społeczne

II GSK 2343/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niepodjęcia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji o objęciu ubezpieczeniami społecznymi

II FSK 47/10 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Wniosek w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
1   Następne >   +2   +5   +10   34