Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

II OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku dotyczącego udrożnienia rowu melioracyjnego

II OSK 2208/13 - Wyrok NSA z 2015-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie nakazu wykonania urządzenia odwadniającego w celu przywrócenia stanu wody na gruncie

II OSK 2165/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Hajnówka od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy Hajnówka w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II OW 40/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 2543/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie wykonania zastępczego obowiązku objętego tytułem wykonawczym

II OW 112/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach

II OSK 1402/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 46/06 - Wyrok NSA z 2006-12-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej

II OW 106/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Wniosek Starosty Wadowickiego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego J. i D. W.

II OW 115/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. B. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   85