Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1229/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie nakazu wypłaty pracownikom należnego wynagrodzenia

I GZ 117/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie za skargi M. C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I OSK 903/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 884/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II OZ 513/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

I FSK 1863/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego

I GZ 449/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I FSK 585/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-29

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru objętego procedurą dopuszczenia do obrotu post...

II FSK 1128/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100