Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 407/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II GZ 83/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I OZ 1158/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie , sygn. akt II SO/Sz 7/14 oddalającego wniosek M. T. o wyłączenie sędziów WSA w Szczecinie: Grzegorza Jankowskiego, Arkadiusza Windaka, Barbary Gebel, Danuty Strzeleckiej-Kuligowskiej, Elżbiety Makowskiej, Stefana Kłosowskiego, Marii Mysiak, Marzeny Iwankiewicz, Katarzyny Grzegorczyk-Meder, Marzeny Kowalewskiej, Kazimierza Maczewskiego, Elżbiety Woźniak, Ewy Wo...

II OZ 602/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 318/08 w sprawie ze skargi C.J.S. na zarządzenie Wójta Gminy Borów w przedmiocie powołania M.B. na funkcję organu Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie

II OZ 1066/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej

I OZ 985/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie jego wniosków o wyłączenie sędziów WSA w Warszawie B. S., S. M. P. i J. W. od orzekania w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) października 20...

II OZ 1375/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie Sędziego NSA Andrzeja Wawrzyniaka orzekającego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu od rozpoznania w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie w przedmiocie nakazu rozbiórki szopy przenośnej

I OZ 1047/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego

I OZ 803/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w przedmiocie funkcjonariuszy straży pożarnej

I OW 134/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Skarga T. C. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uznanie za nieuzasadnione zażalenie na bezczynność organu, sygn. akt II SA/Bk 221/08
1   Następne >   +2   +5   +10   100