Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 201/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K. S. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w Warszawie grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy (dot. kompletu uchwał...

I OZ 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I OZ 1100/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie bezczynności organu w zakresie rozpoznania wezwania

I OZ 1052/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 740/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SO/Wa 41/08 wymierzające Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej grzywnę w wysokości 11.775,52 złotych za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy na odmowę udostępnienia mu pełnej dokumentacji prowadzonych przez organy Służby Więziennej postępowań wyjaśniających

II OZ 766/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku P. D. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Nowym Sączu

I OZ 251/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie wydania decyzji dotyczącej wypłaty równoważnika za remont lokalu mieszkalnego za 2009 r.

I OZ 452/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. II SAB/Wa 449/11 ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Klembów w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. 5362/2011

I OZ 147/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I OZ 428/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Instytutu Biologii Doświadczal...
1   Następne >   +2   +5   +10   100