Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol

II OSK 1093/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1784/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1272/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 2138/13 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II OSK 2145/13 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II OSK 2155/13 - Wyrok NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2280/13 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy i umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 2308/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy

II OZ 901/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Wniosek D. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za nieprzekazanie skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

II OSK 884/05 - Wyrok NSA z 2006-02-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Olsztyn w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100